Alla bokade patienter som har minsta symptom på Coronasmitta som hosta och feber eller besökt riskområden, alternativt varit i kontakt med smittad senaste 2 veckorna, kontaktar kliniken inför planerat besök för bedömning. Operationspatienter får bara ta en anhörig med sig in och denne förväntas uppehålla sig på patientrummet under hela operationen. Tack för visad respekt.